J-38-2007 Forskrift om kvotefaktor i fisket etter NVG i 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-38-2007

(J-33-2007 UTGÅR)

 

Bergen, 5.2.2007

KK/EW

 

Forskrift om endring av forskrift om kvotefaktor i fisket etter norsk vårgytende sild i 2007

 

Fiskeridirektoratet har den 2. februar 2007 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2006 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2007 § 7, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. fastsatt følgende forskrift:

 

 

I

 

 

I Fiskeridirektoratets forskrift av 26. januar 2007 om kvotefaktor i fisket etter norsk vårgytende sild i 2007 gjøres følgende endring:

 

 

§ 2 (ny) skal lyde:

 

 

 

§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tillatelse til å fiske med trål

 

Ved beregning av fartøykvote for fartøy med tillatelse til å fiske etter norsk vårgytende sild med trål, jf konsesjonsforskriften § 2-20, skal anvendes faktor 7,5.

 

 

Gjeldende § 2 blir ny § 3.

 

 

II

 

 

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om kvotefaktor i fisket etter norsk vårgytende sild i 2007

 

Fiskeridirektoratet har den 26. januar 2007 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2006 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2007, § 6, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

 

Ved beregning av fartøykvoter for fartøy med ringnottillatelse, jf forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, skal anvendes faktor 10,04.

 

 

 

§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tillatelse til å fiske med trål

 

Ved beregning av fartøykvote for fartøy med tillatelse til å fiske etter norsk vårgytende sild med trål, jf konsesjonsforskriften § 2-20, skal anvendes faktor 7,5.

 

 

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,