56/99 Presisering av minstepriser på gruppe IV sild

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
PRESISERING AV MINSTEPRIS PÅ GRUPPE IV SILD. Norges Sildesalgslag vil presisere at dersom sild som representerer 8 stk eller mer pr. kg. anvendes til konsum skal kjøper betale minstepris tilsvarende minsteprisen som gjelder for gruppe 3 sild (gjeldende minstepris for gruppe 3 sild er kr. 1,05 pr. kg.). Norges Sildesalgslag vil understreke at ovennevnte presisering er og har vært lagets og FNL's forståelse av minsteprisene for sild. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Roald Oen