40/00 Minstepriser ved salg av sild til Danmark

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til Danske kjøpere av konsumsild Norges Sildesalgslag og Fiskerinæringens Landsforening er etter drøftinger enige om at følgende minstepriser for sild til konsum skal gjelde fra og med 14. august 2000: Gruppe: Størrelse: Pris pr. kg.: I 1 - 3 stk pr. kg. kr. 1,65 II 3 - 5 stk pr. kg. kr. 1,35 III 5 - 8 stk pr. kg. kr. 1,15 IV 8 - 12 stk pr.kg. Kr. 0,35 For gruppe IV sild som frasorteres og nyttiggjøres til konsum skal det betales minstepris tilsvarende minstepris for gruppe III sild. Bud fra dansk kjøper må inntil videre fortsatt ligge NOK 0,25 pr. kg høyere enn bud fra norsk kjøper for å anses for å være likeverdig. Auksjonstider. Fra og med 16. august 2000 vil følgende auksjonstider gjelde for omsetning av fangster til konsumanvendelse: 0700 - 0800 (Søndag mellom klokken 0900 - 1000) 1300 - 1400 1800 - 1900 2200 - 2300 Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Roald Oen