09/02 Minstepriser på sild.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til kjøpere av sild
til konsumformål


RUNDSKRIV NR. 09/02

Bergen, 25. februar 2002

MINSTEPRISER PÅ SILD.

A. Nærmere presisering vedrørende fastsettelse av offisiell gjennomsnittsvekt på sild.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL industri og eksport) og Norges Sildesalgslag (NSS) er enige om at ved fastsettelse av offisiell gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten ved landing skal følgende gjelde:

"Dersom sild med vekt under 125 gram utsorteres som følge av at den ikke nyttes til konsum, skal denne silden ikke inngå i grunnlaget for bestemmelse av offisiell gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten ved landing."

Utsortert sild under 125 gram som ikke nyttes til konsum skal angis på sluttseddelen på egen linje med kvantum og pris. 

B. Reklamasjoner.

FNL og NSS er enige om at ved alle reklamasjoner, enten grunnet avvik ut over 5 % (toleransegrensen) eller andre forhold, skal salgskontor i Norges Sildesalgslag kontaktes, enten kontoret i Bergen eller kontoret i Harstad.

Dersom ikke laget er blitt kontaktet i saker vedrørende reklamasjon vil laget fakturere auksjonspris på angjeldende fangst.  Med andre ord vil ikke laget akseptere at kjøper og fisker har blitt enige om en lavere pris enn auksjonspris uten at forutgående kontakt med lagets salgskontor har vært foretatt.

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG


Knut Torgnes         Roald Oen