48/02 Endring for tilskuddsatsene for føring av sild

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskere og kjøpere av låssatt sild

til konsumanvendelse

 

RUNDSKRIV NR. 48/02

 

 

Bergen, 01, november 2002

  

ENDRING AV TILSKUDDSATSENE FOR FØRING AV LÅSSATT SILD.

Med virkning fra og med lørdag 2. november 2002 og inntil videre vil følgende  føringstilskudd utbetales til kjøper som avhenter sild til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd:

Kr 0,25 pr kg ved føringsdistanse under 100 n m

Kr 0,35 pr kg ved føringsdistanser mellom 100 n m og 300 n m

Kr 0,45 pr kg ved føringsdistanser over 300 n m

Det utbetales føringstilskudd etter laveste sats til kjøpefartøy som avhenter sild på feltet.

Det vil bli trukket kr 0,15 pr kg som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøpefartøy på feltet.

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Kenneth Garvik                                                                                                                                              Roald Oen