50/02 Tilskudd til fartøy

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til

Norske fiskere av nordsjøsild

til konsumanvendelse

 

 

RUNDSKRIV NR. 50/02

 

 

Bergen, 20. november 2002

 

TILSKUDD TIL FARTØYER SOM IKKE FÅR LEVERT NORDSJØSILD TIL KONSUM.Med bakgrunn i en svært vanskelig markedssituasjon for sild vil Norges Sildesalgslag med virkning fra dags dato innføre en pristilskuddsordning for sildefangster som ikke blir levert til konsum etter følgende retningslinjer:Det utbetales NOK 0,75 pr kg for sildefangster bydd ut for salg til konsumanvendelse og levert til mel/olje anvendelse og som kan dokumenteres å holde konsumkvalitet. 

For direktefangster skal det minimum gå 48 timer fra fangst er innmeldt til den tidligst kan fremstilles ved mel/olje mottak med tanke på å dokumentere om fangsten holder konsumkvalitet. For låssatt sild skal det minimum gå 3 døgn fra innmeldingstidspunkt til fangsten tidligst kan fremvises for kontroll av om fangsten holder konsumkvalitet med tanke på etterfølgende levering til mel/olje.

Det er kun i tilfeller der ovennevnte prosedyrer er fulgt og silden viser seg å holde konsumkvalitet at det vil bli ytt tilskudd fra Norges Sildesalgslag til fisker.Det er fiskers ansvar å sørge for at den blir kontrollert av representanter for det aktuelle Regionkontor i Fiskeridirektoratet.Pristilskuddsordningen blir finansiert av inntrukne midler i 2002 og den vil gjelde inntil videre for dette året.

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Knut Torgnes

Roald Oen