Rundskriv 44/05 Landing av NVG-sild

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

Det vises til pressemelding fra Fiskeri- og Kystdepartementet datert 12.12.05 vedrørende bilateral avtale mellom Norge og EU om fisket etter NVG-sild.  Ifølge pressemeldingen vil det igjen bli tillatt for EU-fartøy å lande sild i Norge.  Norges Sildesalgslag har på denne bakgrunn bestemt at det med øyeblikkelig virkning vil bli gitt anledning for norske fartøy å lande NVG-sild i EU-havner.

 

 

 

NORGES SILDESALGSLAG

 

          Kontaktpersoner :      

         Johannes Nakken    tlf.: 55 54 95 05

          Knut Torgnes tlf.: 55 54 95 66