Rundskriv 22/05 Minstepriser på sild til konsum gjeldene fra og med mandag 18. juli 2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Under drøftingene om minstepriser på sild i begynnelsen av mai ble Norges Sildesalgslag og FHL industri og eksport enige om å gå tilbake til tidligere gjeldende minstepriser, dog med en justering av minsteprisen for gruppe tre sild, fra det tidspunkt en konstaterte at matjessesongen var avsluttet.

 Som følge av ovennevnte vil følgende minstepriser gjelde for sild til konsumformål fra mandag 18. juli:

 Gruppe 1 (sild med vekt på 300 g og mer): NOK 3,25 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g): NOK 2,00 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt på 199 g og mindre): NOK 1,35 pr kg 

For sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 0,60 pr kg.

 Priser skal altså oppgis med bakgrunn i ulike størrelsesgrupper (sortiment) i fangsten. I auksjonen skal det avgis bud for hver størrelsesgruppe (sortiment).

 Prøvetaking før sortering i bedriften blir nå bestemmende for fangstens endelige pris med utgangspunkt i auksjonsprisene for det enkelte sortiment.

 Vi viser ellers til rundskriv 28/04. ( les 28/04 her ) 

FHL industri og eksport og Norges Sildesalgslag er videre enige om å gjennomføre nye prisdrøftinger for sild 11. – 12.08.05

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG 

 

Johannes Nakken                                                                                                              Knut Torgnes