Melding fra fiskeridirektøren

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Det vises til møte mellom Fiskeridirektoratet og representanter fra Sør-Norges Trålerlag, Norges Sildesalgslag og FHL Fiskemel 1. mars 2004 vedrørende ovennevnte.

 

Fiskeridirektoratet har vurdert forbudet mot et norsk tobisfiske i EU-sonen i mars 2004 på nytt i lys av diskusjonen på nevnte møte. Fiskeridirektøren har konkludert med at norske fartøy vil bli gitt tillatelse til å fiske tobis i EU-sonen i mars 2004 i likhet med EU-fartøy.

 

 

Med hilsen

 

Liv Holmefjord

Assisterende Fiskeridirektør

 

 

 

 

Bergen, 2. mars 2004