Tobisfiske fra 1. April

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Melding fra Fiskeridirektøren:

 

VEDRØRENDE NORSK FISKE ETTER TOBIS I 2005.

 

Fiskeridirektøren vil med dette informere om at åpningsdatoen for fiske etter tobis i Nordsjøen og Skagerrak er endret til 1. april 2005.

 

Ved fiske etter tobis i EU-sonen har Fiskeridirektøren fastsatt maksimalkvoter pr. fartøy på 600 tonn.

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henvendelser: Reguleringsseksjonen v/P. Oma