Melding fra Fiskeridirektoratet - Stopp i fisket etter tobis

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Norges tobiskvote er beregnet oppfisket. Fisket stoppes derfor i dag, tirsdag 12. juni klokken 17:00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er i kveld klokken 19:00.

FiskeridirektørenSvar/henvendelse: Snorri Palmason, tlf 55 23 83 94.