Melding fra Fiskeridirektøren - Fastsettelse av faktor i tobisfisket

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

TELEFAKS

 

FISKERIDIREKTORATET

 

Postadresse:               Postboks 185, Sentrum, 5804  BERGEN

Kontoradresse:          Strandgaten 229

Telefon:                       55 23 80 00

Telefaks:                      55 23 80 90

 

THE DIRECTORATE OF FISHERIES

 

Postal address:    P.O. Box 185, Sentrum, 5804 BERGEN, NORWAY

Office address: Strandgaten 229

Telephone: + 47 55 23 80 00

Facsimile:  + 47 55 23 80 90

 

  

Til/To:                                                                   Nr./No.:

NRK Programredaksjon

Norgeskanalen                                                        73 88 13 86

 

Vår/Our ref.:

Snorri Palmason

 

Dato/Date: 16.05.2007                                            Side/Page: 1 av/of: 1


 

 

En ber om at følgende melding blir lest opp i NRK i dag, onsdag 16. mai 2007 i tilknytning til værmeldingen ca. kl. 14:55:

 

 

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN:

 

Fastsettelse av faktor i tobisfisket

 

Faktoren for fartøy som kan delta i tobisfisket i 2007 er satt til 2,2.

Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere fartøyets basiskvote for kolmule med faktoren.

 

 

FISKERIDIREKTØREN

 

Svar/henv.: Snorri Palmason, 55 23 83 94