Tobis og kvoteavregning i 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

TOBIS OG KVOTEAVREGNING I 2007

 

 

Orientering fra Norges Sildesalgslag til tobisfiskerne.

 

Da det har hersket en del uklarheter omkring tobis og kvoteavregning vil herved Norges Sildesalgslag opplyse om følgende:

 

Fisket etter tobis i 2007 er regulert på fartøynivå, det var også tilfellet under forsøksfiske i perioden 1. april til 6. mai.

 

Dette innebærer at det i fisket etter tobis i 2007 er tillatt å bruke faktisk lastekapasitet opp til 1.000 tonn pr tur.  Det enkelte fartøys maksimalkvote for 2007 er gitt ved fartøyets basiskvote multiplisert med faktoren 2,2.