Melding fra Fiskeridirektøren - Påmelding til deltakelse i forsøksfiske etter tobis

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
TELEFAKS

 


FISKERIDIREKTORATET

 

Postadresse:               Postboks 185, Sentrum, 5804  BERGEN

Kontoradresse:          Strandgaten 229

Telefon:                       55 23 80 00

Telefaks:                      55 23 80 90

 

THE DIRECTORATE OF FISHERIES

 

Postal address:    P.O. Box 185, Sentrum, 5804 BERGEN, NORWAY

Office address:           Strandgaten 229

Telephone:                  + 47 55 23 80 00

Facsimile:                    + 47 55 23 80 90

 

  

Til/To:                                                                   Nr./No.:

NRK Programseksjonen

Norgeskanalen                                                        73 88 13 86

 

Vår/Our ref.:

Snorri Runar Palmason

 

Dato/Date: 23.02.2007                                            Side/Page: 1 av/of: 2


 

 

Vi ber om at følgende melding blir lest opp i NRK Norgeskanalen i forbindelse med programposten Norgesglasset etter værmelding ca. kl. 14.55 i dag, fredag 23. mars 2007:

 

 

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN:

 

 

Påmelding til deltakelse i forsøksfiske etter tobis.

 

 

Det blir åpnet for forsøksfiske etter tobis i perioden 1. april til 6. mai 2007. Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse og som ønsker å delta i forsøksfisket må melde seg til Fiskeridirektoratet innen tirsdag 27. mars 2007 klokken 12:00.

 

Påmelding skal sendes skriftlig per telefaks: 55 23 80 90 eller pr. e-post: [email protected].

 

 

Fiskeridirektøren

 

Svar/henvendelse: Snorri Runar Palmason, tlf. 55 23 83 94KOPI PR. TELEFAKS

Fiskeri- og kystdepartementet                         22 24 26 67

Norges Fiskarlag                                                        73 54 58 90                                       

Norges Kystfiskarlag

Fiskebåtredernes Forbund, Ålesund og Tromsø

Sør-Norges Trålerlag

Norges Sildesalgslag, Bergen

Rederiforeningen under 70 fot

Fiskarlaget Vest

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Oslo

FHL-fiskemel

Sjef Kystvakten

Kystvakt Nord

Kystvakt Sør

Samtlige av Regionkontorer

”Fiskeribladet”

 

INTERNE KOPIER

Fiskeridirektøren

Assisterende Fiskeridirektør

Ressursavdelingen

Reguleringsseksjonen

Kontrollseksjonen

Utviklingsseksjon

Informasjonsstaben

Statistikkavdelingen

Kannelønning

Arvesen

Abotnes

Liabø

Monsen

Øvervik

Veim

Winsents

Østreim

 

E-POST

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]