Stopp i tobisfisket

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN STOPP I TOBISFISKET

Norsk fiske etter tobis i EU-sonen stoppes idag, mandag 8. juni 2009 kl. 17.00. Siste frist for innmelding av fangster til Norges Sildesalgslag er 8. juni 2009 kl. 19.00.
Fartøy som ønsker å delta i loddtrekning om norsk restkvote av tobis i EU-sonen må sende e-post til [email protected] før tirsdag 9. juni 2009 kl. 24.00. Meldingen må inneholde: fartøyets navn, registreringsmerke og kallesignal, og navn og telefonnummer til en kontaktperson

Fiskeridirektøren
Svar/henvendelse
Thord Monsen, tlf 90 59 28 63
Snorri Palmason, tlf 46 80 40 72