J-133-2007 Forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter tobis i 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-133-2007

J-117-2007 (utgår)

 

 

 

 

Bergen, 14.06.2007

TM/IAA

 

Forskrift om endring av forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter tobis i 2007

 

Fiskeridirektoratet har den 14. juni 2007 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 18. desember 2006 om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007 § 10 og forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12 fastsatt følgende forskrift:

 

 

I

 

§ 1 Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk  tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse (endret) skal lyde:

 

Fisket etter tobis av fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse stoppes tirsdag 12. juni 2007.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

”””””””””””””””””””””””

Forskriften lyder etter dette:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter tobis i 2007

 

Fiskeridirektoratet har den 16. mai 2007 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 18. desember 2006 om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007 § 10 og forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12 fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1  Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

 

Fisket etter tobis av fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse stoppes tirsdag 12. juni 2007.

 

 

 

§ 2 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2007.

 

””””””””””””””””””””””””””””””