Fangstprøvelotteriet

Informasjon om fangstprøveordningen

Se havforskningsinstituttet sine sider:

Tema: Fangstprøver av sild og kolmule

Nullstill

Kartforklaring

= Fangstmelding som ikke er med i fangstprøvelotteriet.
= Fangstmelding med i fangstprøvelotteriet - prøve ikke ønsket.
= Fangstmelding med i fangstprøvelotteriet - prøve ønsket.
Forbehold

Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.

Lastet på 0,0044533 sekunder (4 ms).