Fartøykvoter

Fiskeslag med kvotefleksibilitet

Kvoter for 2016 legges ut på fartøynivå etter hvert som disse blir generert fra Fiskeridirektoratet.

Inngående balanse fra 2015 (flex) er nå overført på NVG-sild, Nordsjøsild, makrell og kolmule.

På grunn av pågående arbeid med kvalitetssikring av tallene, kan det likevel bli gjort korrigeringer av inngående balanse etter denne dato på enkeltfartøy.

Når kvoter for 2016 er på plass, vil kolonnen «tildelt» vise et nettokvantum som tilsvarer tildelt 2016-kvote pluss/minus flex fra 2015. 

Dersom ordinær kvote for 2016 ikke er tildelt ennå, vises kun flex-kvantum fra 2015.

For fiskere med tilgang til Ekstranett, kan detaljer om egne kvoteposter søkes frem under «mine rapporter».

 

Generelt:

Det er viktig at hver enkelt kontrollerer kvotesaldo for eget fartøy og tar kontakt med Sildelaget dersom kvotestatus i visningen nedenfor ikke stemmer

* Søk opp fangstleverandør ved å skrive registermerke, navn eller leverandørnummer.
Forbehold

Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.

Lastet på 0,0040476 sekunder (4 ms).