Kvoteoversikt

Hvordan lese kvoteoversikten?

For arter med kvotefleksibilitet (NVG-sild, makrell, nordsjøsild og kolmule) er det viktig å merke seg at kvantumet som kan fiskes i år på neste års kvote (kolonnen «tildelt flex») inngår i de respektive kvotegrunnlagene (årets disponible kvote). Dette innebærer at restkvantumet viser det samlede mulighetsområdet for fiske i inneværende år. En egen linje utelukkende for årets disponible kvote (fratrukket fiske i fjor på årets kvote) med tilhørende totalfangst og restkvantum fremgår ikke av oversikten.

Dette kan regnes ut ved å
1) trekke flekskvote fra samlet kvote (årets disponible kvote),
2) trekke fleksfangst fra total fangst og
3) fleksrestkvantum fra samlet restkvote.

OBS! I tallet for total fangst er både fangst på inneværende års kvote og på neste års kvote inkludert, se informasjonen man får ved å trykke på «boblene» i denne sammenheng.

Kvotebeskrivelse
Kvote
Saldo
Flex
Total
Innmeldt
Seddelført

Totalt
Saldo
Hestmakrell, Totalt norske fartøy
33 295
0
0
33 295
52
834
 
886
32 409
Hestmakrell, EU-sonen, norske fartøy
3 550
0
0
3 550
0
1
 
1
3 549
Hestmakrell, Int,NØS,JM,Svalbard
29 745
0
0
29 745
52
833
 
885
28 860
Kolmule, Totalt norske fartøy
410 892
-16 449
41 089
435 532
42 740
217 434
 
260 174
175 358
Kolmule, Totalt, Kolmuletrål
320 402
-15 224
32 040
337 218
36 740
195 687
 
232 427
104 792
Kolmule, Totalt Pelagisk-/Nordsjø-trål
90 370
-3 987
9 037
95 420
6 000
21 745
 
27 745
67 675
Kolmule, EU-sonen, norske fartøy
330 494
0
0
330 494
42 740
139 657
 
182 397
148 097
Kystbrisling, Totalt Norske fartøy
0
0
0
0
0
31
 
31
-31
Kystbrisling, Skagerrak Norske fartøy
2 496
0
0
2 496
0
31
 
31
2 465
Lodde JM/ISL/GRØ, 16/17 Totalt norske Fartøy
59 474
0
0
59 474
0
59 266
 
59 266
208
Lodde JM/ISL/GRØ, 16/17 Fartøykvote totalt
0
0
0
0
0
59 266
 
59 266
-59 266
Makrell, Totalt norske fartøy 2017
234 472
-20 101
23 447
237 818
0
2 658
 
2 658
235 160
Makrell, Ringnot 2017
163 599
-14 714
16 360
165 245
0
1 665
 
1 665
163 579
Makrell, Ringnot, Fartøykvote Flex, 2018-kvote i 2017
16 360
0
0
16 360
0
0
 
0
16 360
Makrell, Trål, gruppekvote 2017
9 264
-1 199
926
8 991
0
986
 
986
8 004
Makrell, Trål, fartøykvoter Flex, 2018-kvote i 2017
926
0
0
926
0
307
 
307
619
Makrell, Kyst
44 385
-3 508
4 439
45 316
0
2
 
2
45 314
Makrell, Kyst Lukket gr. garn/snøre
14 890
207
1 489
16 586
0
0
 
0
16 586
Makrell Kyst Lukket gr garn/snøre, Flex, 2018-kvote i 2017
1 489
0
0
1 489
0
0
 
0
1 489
Makrell, Kyst Lukket gruppe not
0
0
0
0
0
1
 
1
-1
Makrell, Kyst Lukket gruppe not u. 13 m.
6 954
-849
695
6 800
0
0
 
0
6 800
Makrell, Kyst Lukket gr. not u/13 m Flex, 2018-kvote i 2017
695
0
0
695
0
0
 
0
695
Makrell, Kyst Lukket gr., not, f.o.m. 13 m.
21 791
-2 862
2 179
21 108
0
1
 
1
21 107
Makrell Kyst Lukket gr. not fom.13m Flex, 2018-kvote i 2017
2 179
0
0
2 179
0
0
 
0
2 179
Makrell, Kyst, Åpen gr., not/garn/snøre
650
0
0
650
0
1
 
1
649
Makrell, SUK 2017
14 898
-1 446
1 490
14 942
0
0
 
0
14 942
Makrell, SUK, Fartøykvote Flex 2018-kvote i 2017
1 490
0
0
1 490
0
0
 
0
1 490
Makrell, norske fartøy i EU-sonen
229 821
0
0
229 821
0
2 649
 
2 649
227 172
Makrell, Norske fartøy i Færøy-sonen
50 008
0
0
50 008
0
0
 
0
50 008
Makrell, Forskning og Undervisning
1 125
0
0
1 125
0
4
 
4
1 121
Makrell, Utenlandske fartøy
0
0
0
0
0
64 605
 
64 605
-64 605
Nordsjøsild, Totalt norske fartøy
145 282
-2 856
14 528
156 954
0
2 004
 
2 004
154 950
Nordsjøsild, Ringnot, Gruppekvote
115 633
-2 440
11 640
124 833
0
1 177
 
1 177
123 656
Nordsjøsild, Ringnot, Nordsjøen
112 547
-2 121
11 022
121 448
0
1 052
 
1 052
120 396
Nordsjøsild, Ringnot, N.sjøen f.kv. FLEX, 2018-kvote i 2017
11 022
0
0
11 022
0
0
 
0
11 022
Nordsjøsild, Ringnot, Skagerrak
3 086
0
0
3 086
0
125
 
125
2 961
Nordsjøsild, Trål, Gruppekvote
10 130
20 225
966
31 321
0
598
 
598
30 723
Nordsjøsild, Kyst, Gruppekvote
11 578
-2 028
0
9 550
0
28
 
28
9 522
Nordsjøsild, Kyst, lukket gruppe
11 428
-1 863
1 104
10 669
0
28
 
28
10 641
Nordsjøsild, Kyst, lukket, Fartøykv. FLEX 2018-kvote i 2017
1 104
0
0
1 104
0
0
 
0
1 104
Nordsjøsild, kyst, L.Gr,Lås Skagerak fra 1/9
200
0
0
200
0
0
 
0
200
Nordsjøsild, Kyst, åpen gruppe Not/garn/snøre
150
0
0
150
0
0
 
0
150
Nordsjøsild, Kyst, Nordsjøen
11 578
0
0
11 578
0
15
 
15
11 563
Nordsjøsild, Kyst, Skagerak
3 484
0
0
3 484
0
13
 
13
3 471
Nordsjøsild, SUK
7 381
435
743
8 559
0
200
 
200
8 359
Nordsjøsild, SUK Nordsjøen
7 184
443
704
8 331
0
200
 
200
8 130
Nordsjøsild, SUK Nordsjøen fartøykv. FLEX 2018-kvote i 2017
704
0
0
704
0
0
 
0
704
Nordsjøsild, SUK Skagerrak, Gruppekvote
197
0
39
236
0
0
 
0
236
Nordsjøsild, EU-sonen, norske fartøy
60 000
0
0
60 000
0
753
 
753
59 247
Nordsjøsild, EU-sonen, norske fartøy,Ringnot
0
0
0
0
0
394
 
394
-394
Nordsjøsild, EU-sonen, norske fartøy,Trål
0
0
0
0
0
158
 
158
-158
Nordsjøsild, EU-sonen, norske fartøy,SUK
0
0
0
0
0
200
 
200
-200
Nordsjøsild, Utenlandske fartøy
0
0
0
0
0
14
 
14
-14
NVG-Sild, Totalt norske fartøy
432 870
-20 290
43 287
455 867
0
144 111
 
144 111
311 756
NVG-Sild, Ringnot, Gruppekvote
206 818
-7 244
20 682
220 256
0
27 691
 
27 691
192 565
NVG-Sild, Ringnot, Fartøykvote flex, 2018-kvote i 2017
20 682
0
0
20 682
0
0
 
0
20 682
NVG-sild, Trål, Gruppekvote
39 234
-450
3 923
42 707
0
18 559
 
18 559
24 148
NVG-Sild, Trål, Fartøykvote flex, 2018-kvote i 2017
3 923
0
0
3 923
0
37
 
37
3 886
NVG-Sild, Kyst, Gruppekvote inkl Landnot
185 088
-14 229
18 509
189 368
0
97 657
 
97 657
91 712
NVG-Sild, Kyst, Gruppekvote lukket gruppe
181 088
0
0
181 088
0
0
 
0
181 088
NVG-Sild, Kyst, Fartøykvote FLEX, 2018-kvote i 2017
18 509
0
0
18 509
0
1 455
 
1 455
17 054
NVG-Sild, Kyst, Landnot/Garn
4 000
0
0
4 000
0
1 353
 
1 353
2 647
NVG-Sild, Agnkvote
500
0
0
500
0
0
 
0
500
NVG-Sild, Forskning- og undervisningskvoter
1 005
0
0
1 005
0
205
 
205
800
NVG-Sild, Utenlandske fartøy
0
0
0
0
0
10 280
 
10 280
-10 280
Forbehold

Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.

Lastet på 0,0358017 sekunder (35 ms).