Kvoteoversikt

Hvordan lese kvoteoversikten?

For arter med kvotefleksibilitet (NVG-sild, makrell, nordsjøsild og kolmule) er det viktig å merke seg at kvantumet som kan fiskes i år på neste års kvote (kolonnen «tildelt flex») inngår i de respektive kvotegrunnlagene (årets disponible kvote). Dette innebærer at restkvantumet viser det samlede mulighetsområdet for fiske i inneværende år. En egen linje utelukkende for årets disponible kvote (fratrukket fiske i fjor på årets kvote) med tilhørende totalfangst og restkvantum fremgår ikke av oversikten.

Dette kan regnes ut ved å
1) trekke flekskvote fra samlet kvote (årets disponible kvote),
2) trekke fleksfangst fra total fangst og
3) fleksrestkvantum fra samlet restkvote.

OBS! I tallet for total fangst er både fangst på inneværende års kvote og på neste års kvote inkludert, se informasjonen man får ved å trykke på «boblene» i denne sammenheng.

Kvotebeskrivelse
Kvote
Saldo
Flex
Total
Innmeldt
Seddelført

Totalt
Saldo
Hestmakrell, Totalt norske fartøy
33 295
0
0
33 295
30
119
 
149
33 146
Hestmakrell, EU-sonen, norske fartøy
3 550
0
0
3 550
0
1
 
1
3 549
Hestmakrell, Int,NØS,JM,Svalbard
29 745
0
0
29 745
30
118
 
148
29 597
Kolmule, Totalt norske fartøy
410 892
0
41 089
451 981
0
4
 
4
451 977
Kystbrisling, Totalt Norske fartøy
0
0
0
0
0
30
 
30
-30
Kystbrisling, Skagerrak Norske fartøy
2 496
0
0
2 496
0
30
 
30
2 466
Makrell, Totalt norske fartøy 2017
234 472
-20 100
23 447
237 819
0
2 652
 
2 652
235 167
Makrell, Ringnot 2017
163 599
-14 714
16 360
165 245
0
1 664
 
1 664
163 580
Makrell, Ringnot, Fartøykvote Flex, 2018-kvote i 2017
16 360
0
0
16 360
0
0
 
0
16 360
Makrell, Trål, gruppekvote 2017
9 264
-1 199
926
8 991
0
984
 
984
8 006
Makrell, Trål, fartøykvoter Flex, 2018-kvote i 2017
926
0
0
926
0
306
 
306
620
Makrell, Kyst
44 385
-3 499
4 439
45 325
0
0
 
0
45 324
Makrell, Kyst Lukket gr. garn/snøre
14 890
208
1 489
16 587
0
0
 
0
16 587
Makrell Kyst Lukket gr garn/snøre, Flex, 2018-kvote i 2017
1 489
0
0
1 489
0
0
 
0
1 489
Makrell, Kyst Lukket gruppe not u. 13 m.
6 954
-849
695
6 800
0
0
 
0
6 800
Makrell, Kyst Lukket gr. not u/13 m Flex, 2018-kvote i 2017
695
0
0
695
0
0
 
0
695
Makrell, Kyst Lukket gr., not, f.o.m. 13 m.
21 791
-2 862
2 179
21 108
0
0
 
0
21 108
Makrell Kyst Lukket gr. not fom.13m Flex, 2018-kvote i 2017
2 179
0
0
2 179
0
0
 
0
2 179
Makrell, Kyst, Åpen gr., not/garn/snøre
650
0
0
650
0
0
 
0
650
Makrell, SUK 2017
14 898
-1 446
1 490
14 942
0
0
 
0
14 942
Makrell, SUK, Fartøykvote Flex 2018-kvote i 2017
1 490
0
0
1 490
0
0
 
0
1 490
Makrell, norske fartøy i EU-sonen
229 821
0
0
229 821
0
2 648
 
2 648
227 173
Makrell, Norske fartøy i Færøy-sonen
50 008
0
0
50 008
0
0
 
0
50 008
Makrell, Forskning og Undervisning
1 125
0
0
1 125
0
4
 
4
1 121
Makrell, Utenlandske fartøy
0
0
0
0
4 920
32 315
 
37 235
-37 235
Nordsjøsild, Totalt norske fartøy
145 282
-2 856
14 528
156 954
445
497
 
942
156 012
Nordsjøsild, Ringnot, Gruppekvote
115 633
-2 447
11 640
124 826
445
125
 
570
124 255
Nordsjøsild, Ringnot, Nordsjøen
112 547
-2 129
11 022
121 440
445
0
 
445
120 995
Nordsjøsild, Ringnot, N.sjøen f.kv. FLEX, 2018-kvote i 2017
11 022
0
0
11 022
0
0
 
0
11 022
Nordsjøsild, Ringnot, Skagerrak
3 086
0
0
3 086
0
125
 
125
2 961
Nordsjøsild, Trål, Gruppekvote
10 130
37 760
966
48 856
0
158
 
158
48 697
Nordsjøsild, Kyst, Gruppekvote
11 578
-2 028
0
9 550
0
13
 
13
9 537
Nordsjøsild, Kyst, lukket gruppe
11 428
-1 863
1 104
10 669
0
13
 
13
10 656
Nordsjøsild, Kyst, lukket, Fartøykv. FLEX 2018-kvote i 2017
1 104
0
0
1 104
0
0
 
0
1 104
Nordsjøsild, kyst, L.Gr,Lås Skagerak fra 1/9
200
0
0
200
0
0
 
0
200
Nordsjøsild, Kyst, åpen gruppe Not/garn/snøre
150
0
0
150
0
0
 
0
150
Nordsjøsild, Kyst, Nordsjøen
11 578
0
0
11 578
0
0
 
0
11 578
Nordsjøsild, Kyst, Skagerak
3 484
0
0
3 484
0
13
 
13
3 471
Nordsjøsild, SUK
7 381
435
743
8 559
0
200
 
200
8 359
Nordsjøsild, SUK Nordsjøen
7 184
443
704
8 331
0
200
 
200
8 130
Nordsjøsild, SUK Nordsjøen fartøykv. FLEX 2018-kvote i 2017
704
0
0
704
0
0
 
0
704
Nordsjøsild, SUK Skagerrak, Gruppekvote
197
0
39
236
0
0
 
0
236
Nordsjøsild, EU-sonen, norske fartøy
60 000
0
0
60 000
445
359
 
804
59 196
Nordsjøsild, EU-sonen, norske fartøy,Ringnot
0
0
0
0
445
0
 
445
-445
Nordsjøsild, EU-sonen, norske fartøy,Trål
0
0
0
0
0
158
 
158
-158
Nordsjøsild, EU-sonen, norske fartøy,SUK
0
0
0
0
0
200
 
200
-200
Nordsjøsild, Utenlandske fartøy
0
0
0
0
0
14
 
14
-14
NVG-Sild, Totalt norske fartøy
432 870
-20 290
43 287
455 867
2 346
67 325
 
69 671
386 196
NVG-Sild, Ringnot, Gruppekvote
206 818
-7 244
20 682
220 256
500
12 102
 
12 602
207 654
NVG-Sild, Ringnot, Fartøykvote flex, 2018-kvote i 2017
20 682
0
0
20 682
0
0
 
0
20 682
NVG-sild, Trål, Gruppekvote
39 234
-450
3 923
42 707
0
1 024
 
1 024
41 683
NVG-Sild, Trål, Fartøykvote flex, 2018-kvote i 2017
3 923
0
0
3 923
0
0
 
0
3 923
NVG-Sild, Kyst, Gruppekvote inkl Landnot
185 088
-14 229
18 509
189 368
1 846
54 181
 
56 027
133 342
NVG-Sild, Kyst, Gruppekvote lukket gruppe
181 088
0
0
181 088
0
0
 
0
181 088
NVG-Sild, Kyst, Fartøykvote FLEX, 2018-kvote i 2017
18 509
0
0
18 509
82
674
 
756
17 753
NVG-Sild, Kyst, Landnot/Garn
4 000
0
0
4 000
160
915
 
1 075
2 925
NVG-Sild, Agnkvote
500
0
0
500
0
0
 
0
500
NVG-Sild, Forskning- og undervisningskvoter
1 005
0
0
1 005
0
17
 
17
988
NVG-Sild, Utenlandske fartøy
0
0
0
0
1 400
0
 
1 400
-1 400
Forbehold

Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.

Lastet på 0,0380872 sekunder (38 ms).