Kvotestatistikk

Alle tall i tonn.

Kvotefleksibilitet inngår IKKE i "Tildelt" kvantum. Restkvantum avviker derfor fra "Saldo" presentert i "Kvoteoversikt".

Kyst

2015 2016 2017
Tildelt 10 662 12 431 11 578
Fisket 29.03.2017 639 247 28
Restkvantum 10 023 12 184 11 550
Andel fisket 6,00% 1,99% 0,24%

Kyst 21-35 meter (SUK)

2015 2016 2017
Tildelt 6 797 7 924 7 381
Fisket 29.03.2017 122 0 200
Restkvantum 6 675 7 924 7 181
Andel fisket 1,79% - 2,71%

Ringnot

2015 2016 2017
Tildelt 106 489 124 157 115 633
Fisket 29.03.2017 7 263 4 112 1 177
Restkvantum 99 226 120 045 114 456
Andel fisket 6,82% 3,31% 1,02%

Trål

2015 2016 2017
Tildelt 9 330 10 877 10 130
Fisket 29.03.2017 353 780 598
Restkvantum 8 977 10 097 9 532
Andel fisket 3,78% 7,17% 5,91%

Total

2015 2016 2017
Tildelt 133 868 155 919 145 282
Fisket 29.03.2017 8 452 5 139 2 004
Restkvantum 125 416 150 780 143 278
Andel fisket 6,31% 3,30% 1,38%
Forbehold

Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.

Lastet på 0,3089437 sekunder (308 ms).