Kvotestatistikk

Alle tall i tonn

Total

2015 2016 2017
Tildelt 133 868 155 919 145 282
Fisket 18.01.2017 7 005 4 526 497
Restkvantum 126 863 151 393 144 785
Andel fisket 5,23% 2,90% 0,34%

Kyst

2015 2016 2017
Tildelt 10 662 12 431 11 578
Fisket 18.01.2017 592 5 13
Restkvantum 10 070 12 426 11 565
Andel fisket 5,55% 0,04% 0,12%

Kyst 21-35 meter (SUK)

2015 2016 2017
Tildelt 6 797 7 924 7 381
Fisket 18.01.2017 122 0 200
Restkvantum 6 675 7 924 7 181
Andel fisket 1,79% - 2,71%

Ringnot

2015 2016 2017
Tildelt 106 489 124 157 115 633
Fisket 18.01.2017 5 910 3 777 125
Restkvantum 100 579 120 380 115 508
Andel fisket 5,55% 3,04% 0,11%

Trål

2015 2016 2017
Tildelt 9 330 10 877 10 130
Fisket 18.01.2017 306 744 158
Restkvantum 9 024 10 133 9 972
Andel fisket 3,28% 6,84% 1,56%
Forbehold

Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.

Lastet på 0,8949672 sekunder (894 ms).