Kvotestatistikk

Alle tall i tonn.

Kvotefleksibilitet inngår IKKE i "Tildelt" kvantum. Restkvantum avviker derfor fra "Saldo" presentert i "Kvoteoversikt".

Kyst

2015 2016 2017
Tildelt 10 662 12 431 11 578
Fisket 26.02.2017 639 193 28
Restkvantum 10 023 12 238 11 550
Andel fisket 5,99% 1,55% 0,24%

Kyst 21-35 meter (SUK)

2015 2016 2017
Tildelt 6 797 7 924 7 381
Fisket 26.02.2017 122 0 200
Restkvantum 6 675 7 924 7 181
Andel fisket 1,79% - 2,71%

Ringnot

2015 2016 2017
Tildelt 106 489 124 157 115 633
Fisket 26.02.2017 7 263 4 112 1 175
Restkvantum 99 226 120 045 114 458
Andel fisket 6,82% 3,31% 1,02%

Trål

2015 2016 2017
Tildelt 9 330 10 877 10 130
Fisket 26.02.2017 321 744 590
Restkvantum 9 009 10 133 9 540
Andel fisket 3,44% 6,84% 5,83%

Total

2015 2016 2017
Tildelt 133 868 155 919 145 282
Fisket 26.02.2017 8 420 5 049 1 994
Restkvantum 125 448 150 870 143 288
Andel fisket 6,29% 3,24% 1,37%
Forbehold

Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.

Lastet på 0,8853053 sekunder (885 ms).