Omsetning

Siste oppdatering: 21.02.2017 06:00
Neste oppdatering: 28.02.2017 06:00
Sluttseddelperiode: 01.01.2017 00:00
Fjorårets periode: 19.02.2016 00:00
AV = Avskjær
Art År Kvantum Verdi Snitt
Havbrisling
2017 2016
0 4 936
0 13 693
0,00 2,77
Hestmakrell
2017 2016
1 190 755
9 981 6 427
8,39 8,51
Kolmule
2017 2016
3 540 5 690
6 911 15 049
1,95 2,64
Kystbrisling
2017 2016
31 6
213 31
6,91 5,00
Lodde-S Jm/Isl
2017 2016
41 154 43 028
238 773 176 547
5,80 4,10
Makrell
2017 2016
67 263 55 599
625 987 484 784
9,31 8,72
Nordsjøsild
2017 2016
2 008 5 003
9 080 27 341
4,52 5,46
Nvg-Sild
2017 2016
152 848 114 767
887 978 855 419
5,81 7,45
Øyepål
2017 2016
0 556
0 1 286
0,00 2,31
Total
2017 2016
268 034 230 340
1 778 923 1 580 577
6,64 6,86
Differanse
37 694
198 346
-0,22
Forbehold

Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.

Lastet på 0,0255945 sekunder (25 ms).