Omsetning

Siste oppdatering: 28.03.2017 06:00
Neste oppdatering: 04.04.2017 06:00
Sluttseddelperiode: 01.01.2017 00:00
Fjorårets periode: 26.03.2016 00:00
AV = Avskjær
Art År Kvantum Verdi Snitt
Havbrisling
2017 2016
0 4 936
0 13 693
0,00 2,77
Hestmakrell
2017 2016
1 570 1 430
13 057 11 560
8,32 8,08
Kolmule
2017 2016
158 215 216 034
243 896 600 826
1,54 2,78
Kystbrisling
2017 2016
31 6
213 31
6,91 5,00
Lodde-S Jm/Isl
2017 2016
59 266 58 239
330 083 249 263
5,57 4,28
Makrell
2017 2016
67 263 58 145
625 987 506 518
9,31 8,71
Nordsjøsild
2017 2016
2 018 5 158
9 101 28 132
4,51 5,45
Nvg-Sild
2017 2016
154 716 117 352
897 444 873 993
5,80 7,45
Øyepål
2017 2016
1 568
2 1 320
1,52 2,32
Total
2017 2016
443 080 461 868
2 119 783 2 285 336
4,78 4,95
Differanse
-18 788
-165 553
-0,16
Forbehold

Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.

Lastet på 0,0561246 sekunder (56 ms).