Omsetning

Siste oppdatering: 17.01.2017 06:00
Neste oppdatering: 24.01.2017 06:00
Sluttseddelperiode: 01.01.2017 00:00
Fjorårets periode: 15.01.2016 00:00
AV = Avskjær
Art År Kvantum Verdi Snitt
Havbrisling
2017 2016
0 4 620
0 12 853
0,00 2,78
Hestmakrell
2017 2016
814 119
7 249 1 054
8,91 8,87
Kolmule
2017 2016
8 87
0 2
0,00 0,03
Kystbrisling
2017 2016
30 6
195 31
6,42 5,00
Makrell
2017 2016
18 418 8 613
175 128 68 547
9,51 7,96
Nordsjøsild
2017 2016
373 4 019
1 918 22 362
5,15 5,56
Nvg-Sild
2017 2016
43 866 38 044
282 482 283 316
6,44 7,45
Øyepål
2017 2016
0 352
0 793
0,00 2,25
Total
2017 2016
63 509 55 860
466 972 388 958
7,35 6,96
Differanse
7 649
78 014
0,39
Forbehold

Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.

Lastet på 0,0099868 sekunder (9 ms).