Kvoteutvalgets innstilling på høring

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag innstillingenn " Et fremtidsrettet kvotesystem" på høring. Høringsfristen er satt til 18. april 2017.

Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag innstillinga Et framtidsrettet kvotesystem på høyring. Utgreiinga inneheld forslag til nytt kvotesystem i fiskeria.
Vi ber om fråsegner seinast 18. april 2017.


Høyringar er opne, og alle kan sende innspel til oss. Les og svar på høyringa her:  www.regjeringen.no/id2524356/


Relatert
Høring - NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem

NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem

Siste nytt