Norge og Færøyene er enige om kvoteavtale

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge og Færøyane vart i dag einige om ein bilateral avtale om fiskerisamarbeid og kvotebytte i 2017.

Fiskeriavtalen gir norske fiskarar ein kvote på 2 000 tonn lange/blålange, 1 700 tonn brosme, 567 tonn sei og 800 tonn andre artar som bifangst.

Noreg har også fått ein makrellkvote på 4 979 tonn. Denne kan fiskast både i færøyske farvatn, norsk økonomisk sone og internasjonalt farvatn. Samtidig får Færøyane ein kvote på 4 410 tonn torsk, 1 025 tonn hyse, 500 tonn sei og 200 tonn andre artar som bifangst i norsk økonomisk sone.

-For makrell vil da den norske totalkvoten bli på 234 472 tonn etter at vi har gitt vår andel på 328 tonn til Sveriga og da fått 4 979 tonn fra Færøyene, sier konsulent Roald Oen i Sildelaget.

-Dette innbærer en økning på makrellkvoten på 28 778 tonn som tilsvarer nesten 14% økning fra 2016-kvoten, sier Oen.


I tillegg til desse kvotane, kan færøyske fartøy fiske opp til 4 000 tonn torsk og 350 tonn hyse, som dei har fått gjennom byteavtalen sin med Russland, medan norske fartøy kan fiske opp til 34 800 tonn av den norske kolmulekvoten for 2017 i færøyske farvatn.


Protokoll fra drøftelser mellom norske og færøyske myndigheter 15.- 16. desember om gjensidige fiskerettigheter i 2017

Siste nytt