Selger du egen fangst?

Publisert: av Roar Bjånesøy

Driver du næringsvirksomhet og selger egen fangst, må du dokumentere hvert enkelt salg fortløpende.

Selger du egen fangst?

Driver du næringsvirksomhet og selger egen fangst, må du dokumentere hvert enkelt salg fortløpende.

Hovedregelen er at kontantsalg skal registreres fortløpende. Kontantsalg omfatter alt salg der kjøperen gjør opp for seg med det samme, for eksempel ved bruk av kontanter eller bankkort.

Registreringen av salget skal skje på et kassaapparat, en terminal eller ved bruk av et annet likeverdig system.

Unntak fra krav om kassaapparat
Det finnes unntak fra kravet om kassaapparat. Kravet gjelder ikke

  • dersom du har ambulerende eller sporadisk kontantsalg,

og

  • salget ikke overstiger tre ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i løpet av et regnskapsår.

Fra 1. mai 2017 er 3G 280 902 kroner.

Brosjyre: Til deg som selger egen fangst (lenke til vedlagt brosjyre)

Les mer og se definisjonene på ambulerende og sporadisk kontantsalg på skatteetaten.no

Spørsmål?
Se skatteetaten.no eller ring Skatteetaten på tlf. 800 80 000.

Siste nytt