18 millioner til fjernstyrt havovervåking

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Seks fjernstyrte små farkoster som best kan beskrives som undervanns modellfly, skal overvåke Nord-Atlanteren og gi grunnlagsdata for blant annet marin forskning, klimaforskning og økosystemforskning, melder forskningsrådet De svært energieffektive undervannsflyene progammeres til å bevege seg i bestemte baner under vann, ned til 1000 meter.

Vel oppe ved overflaten sender flyet fra seg måleresultatene for temperatur, saltinnhold og oksygeninnhold.

Flyene skal delvis brukes til kontinuerlig overvåking av bestemte havområder for å sikre lange tidsserier fra disse, og delvis til forskning som krever tettere overvåking av mindre havområder i et begrenset tidsrom, sier Forskningsrådet.

Dette gir muligheter for unik forskning på klima, klimavariabilitet, meteorologi og økosystemer i den nordatlantiske strøm langs norskekysten og inn i polhavet og bidrar til å opprettholde Norges ledende rolle på feltet.

Infrastrukturen vil etableres og drives av søkerinstitusjonen (UiB). De sentrale brukermiljøene innenfor marin klima- og økosystemforskning vil være bla. Bjerknessenteret, IMR, Met.no, Norsk Polarinstitutt, Univ. i Tromsø og NERSC, heter det videre.

Forskningsrådets Nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur er en tiårig satsing (2008-2017) finansiert av avkastningen av 7,3 milliarder kroner av Forskningsfondet.

Siste nytt