Aktsomhetsmelding fra Kystvakten

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Melding frå Kystvakten til fartøy i fiske etter norsk vårgytende sild på Mørekysten Silda står i tette konsentrasjoner noe som kan resultere i store kast/ hal. Slike kast/hal kan føre til notsprengninger som igjen kan resultere i neddreping av sild. Påbakgrunn av dette har Kystvakten følgende oppfordring til fiskerne:

Fartøy som deltar i fiske etter norsk vårgytende sild blir anmodet  om å vise spesiell aktsomhet i utøving  av fisket. Fartøyene oppfordres til ikke å sette ut not eller trål i de områdene der det er tett konsentrasjonen av sild

Ved gjentatte notsprengninger eller slipping som kan resultere i neddreping vil det blir foreslått for Fiskeridirektoratet å innføre dagstenging.

KV Ålesund og KV Njord vil overvåke  sildefisket framover.KV Ålesund +4790147464 / +47517646KV Njord +4799094190  

Siste nytt