Avtale om elektronisk rapportering

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norge og EU har signert en avtalen om elektronisk utveksling av fangst- og aktivitetsdata ved fiske i hverandres soner. Avtalen innebærer at fartøy over 24 meter blir pålagt å rapportere fangst- og aktivitetsdata elektronisk ved fiske i hverandres soner fra og med 1. juli 2010, opplyser Fiskeridirektoratet.

Fra den samme datoen er det ikke lenger krav om å føre papir fangstdagbok ved fiske i EU-sonen.

Norske myndigheter har tidligere fått kritikk fra fiskerhold, for ikke å ha sikret seg aksept for bruk av elektronisk fangstdagbok, hos de land som Norge har fiskeriavtaler med.


Tilsvarende vil fartøy over 15 meter fra og med 1. januar 2011 bli pålagt å rapportere elektronisk ved fiske i hverandres soner. I tillegg har alle norske fartøy som ønsker å rapportere elektronisk ved fiske i EU-sonen mulighet til gjøre dette fra 1. juli.

– Hensikten med avtalen er å harmonisere rapporteringsforpliktelsene i norske farvann og EU-farvann så langt som mulig, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

– Dette har partene langt på vei lykkes med, ettersom de fangst- og aktivitetsrapportene som skal benyttes i norske farvann med små justeringer også kan benyttes ved fiske i EU-sonen, sier Holmefjord.


Kilde: Fiskeridirektoratet

Siste nytt