Ett ekstra ringnotfartøy til Island

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Det viser seg at det er grunnlag for å sende ett ekstra ringnotfartøy til Island for å fiske den norske loddekvoten. Det viser seg at det er grunnlag for å sende ett ekstra ringnotfartøy til Island for å fiske den norske loddekvoten.

Fiskebåtredernes Forbund skal sette opp en liste over interesserte fartøy. Fiskeridirektoratet må ha opplysninger om interesserte fartøy innen kl 13.00 i dag mandag 8. februar 2010. Fiskeridirektoratet vil deretter straks foreta en loddtrekning.

Fartøyet som blir trekt ut vil få en kvote på 900 tonn lodde.
Fartøy som allerede har deltatt i dette fisket kan ikke melde seg på, melder Fiskeridirektoratet.

Siste nytt