Fiskets gang uke 7

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Lavere aktivitet i NVG-sildfiske, loddefiske i Barentshavet godt i gang og godt kolmulefiske i international sone . NVG-sildfisket
Etter 6 uker med fullt kjør på NVG-silda har fisket stoppet noe opp denne uken. Totalt er det meldt inn vel 40 400 tonn. Av dette har kyst en andel på ca 35 400 t., ringnot 470 t., trål ca. 2 750 t. og fra utenlandske båter er det meldt inn vel 1 800 t. Den reduserte aktiviteten skyldes at noen fartøy er gått over i annet fiske mens andre har tatt sin tilmålte kvote for i år.

Også blant konsumkjøperne er aktiviteten noe redusert og enkelte anlegg har sluttet av for sesongen. Delvis skyldes dette at kvaliteten er redusert pga. gyting og delvis fordi andre fiskeslag som eksempelvis lodde nå har sin sesong. Dette resulterte i ett kvantum til mel / olje på knapt 11 700 t. Det er ingen vesentlig endring i konsumprisnivået.


Fisket foregår fra i hovedsak fra Ålesundkantene til Karmøyområdet med noen få fangster også fra Trænaområdet.

Pr. 16. feb. er totalt snitt for NVG-sild denne sesong på  kr. 2,21 til konsum og kr. 2,09 til mel / olje.

Loddefiske i Barentshavet
I loddefiske i Barentshavet / Finnmarkskysten, som kom i gang forrige uke, er det denne uken blitt meldt inn 36 300 tonn. Av dette har ringnot fisket 32 400 t., trål 3 400 t. og kyst 500 t. Fisken er levert, eller på tur til mottaksanlegg, langs hele kysten fra Murmansk i øst til Karmøy i sør. Med unntak av tre fangster er alt gått til samfengtproduksjon. Dessverre er det skuffende liten interesse for kjøp og prisnivået ligger i snitt så vidt over minstepris på kr. 1,80.
Størrelsen på samfenglodden varierer fra 37 til 45 stk pr. kg og rognmodningen var ved slutten av uka på 11%.

Fisket har foregått fra rett nord av Nordkapp til 50 – 60 n.m. nordøst av Slettnes.

Kolmulefisket
Denne uken er det blitt meldt inn 13 100 tonn kolmule. Fisket har foregått på Porcupine -Bank, ved St. Kilda og nå sist i uken i internasjonal sone sydvest av Irland, rundt 50 grader N og 15 - 16 grader W. Fra sistnevnte område meldes det om nydelig vær og gode fangstforhold, mens flåten forlot St. Kilda feltet pga. det motsatte. Interessen for kolmule, både til konsum og mel / olje, er stor og 5 350 t. er gått til konsum, hovedsakelig i Killybegs. Prisene til konsum er svært gode, fra kr. 2,20 til over kr. 2,30 pr. kg., mel / olje fra kr. 1,59 til kr. 1,66 pr. kg.


Bergen 22/2-10
Odd Fredrik Andersen
[email protected]

     

Siste nytt