Januarrekord for norsk sjømat

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Eksportverdien av norsk sjømat var 3,6 milliarder kroner i januar. Det er en økning på 190 millioner kroner eller 6 % sammenlignet med januar i 2009 i følge tall fra Eksportutvalget for fisk. - Januar måned var en sterk periode for norsk klippfiskeksport til Brasil med en økning på 3000 tonn sammenlignet med fjoråret. Dette er produkter som vil bli solgt og konsumert i forbindelse med den brasilianske påskefeiringen. I tillegg bidrar en god etterspørsel etter laks til eksportveksten hittil i år, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

Eksporten av sild var i januar på 473 millioner kroner. Dette er en nedgang på 71 millioner kroner eller 13 % målt mot januar i fjor. Nedgangen skyldes at prisen falt med 16 % til kr 4,59 pr kg for alle anvendelser.
Makrelleksporten falt med 16 % til en samlet verdi av 163 millioner kroner. Nedgangen skyldes også her redusert pris. Prisen falt med 24 % i forhold til januar i fjor og ble på kr 9,43 for alle anvendelser.

Les flere detaljer hos Eksportutvalget for fisk her:

Siste nytt