Loddefiske i russisk sone

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Russland bekrefter at det er åpnet for loddefiske i russisk sone for norske fartøy med lisens. Fartøy som vil fiske lodde øst for 30° øst skal ha inspektør om bord også i russisk sone. For mer informasjon ber Fiskeridirektoratet om at det tas kontakt med Overvåkningstjenesten i Tromsø:

Detaljert kontaktinformasjon her:


Siste nytt