Loddefisket i Barentshavet

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Melding fra Fiskeridirektøren til fartøy som deltar i fisket etter lodde i Barentshavet Fiskeridirektoratet har i dag på anbefalning av Overvåkningstjenesten i Tromsø besluttet å åpne for loddefiske i Barentshavet i NØS sør for 74° nord begrenset i øst av følgende:

1. Nord 74 grader 00 minutter. Øst 33 grader 00 minutter.,

2. Nord 71 grader 30 minutter. Øst 33 grader 00 minutter.

3. Nord 71 grader 00 minutter. Øst 30 grader 00 minutter.

4. Videre langs øst 30 grader 00 minutter til land.”

Fartøy som ønsker å fiske øst for dette området, herunder i Russisk sone, må fremdeles ha inspektør fra Fiskeriidrektoratet om bord.

For informasjon kontakt Overvåkningstjenesten i Tromsø.

Siste nytt