Loddeleitingen avsluttes - fisket åpnes

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskeridirektoratet melder tirsdag at leitingen etter lodde i Barentshavet avsluttes uten at det så langt er funnet fangstbare forekomster. Leitefartøyene «Rogne» og «H.Østervold» avslutter nå kartleggingen etter lodde i Barentshavet. Leitingen har foregått siden 19. januar og det er så langt ikke funnet fangstbare forekomster av lodde.

Samtidig melder Fiskeridirektøren at det nå åpnes for fiske etter lodde i Barentshavet i området sør for 74° N og vest for 30° Ø.

Dersom det er fartøyer som for egen regning ønsker å leite etter lodde i Norges økonomiske sone (NØS) øst for 30°Ø, kan disse melde seg til Overvåkingstjenesten for fiskefelt på tlf. 970 75 640 eller 917 96 533. Fartøyene skal da ha inspektør om bord.Siste nytt