Melding fra Fiskeridirektøren

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Stopp i kystgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2010: Kystgruppens fiske etter norsk vårgytende sild stoppes onsdag 24. februar 2010 kl. 24.00. Kystgruppens fiske etter norsk vårgytende sild stoppes onsdag 24. februar 2010 kl. 24.00.

Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er satt til torsdag 25. februar 2010 kl. 02.00.

Uavhengig av stoppen kan kystfartøy fortsette fisket innenfor den garanterte kvoteenheten på 50 tonn. Fartøy kan videre overfiske den garanterte kvoteenheten med inntil 10 % i 2010. Fartøy som benytter seg av denne adgangen vil bli belastet tilsvarende kvantum i 2011.

Fartøy uten deltageradgang som fisker med landnot og garn, kan også fortsette fisket uavhengig av stoppen.

FISKERIDIREKTØREN Svar/henv. : Kathrine Kannelønning, 46 80 31 84

Siste nytt