Melding til fartøy i NVG-fisket

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Silda står i tette konsentrasjoner noe som kan resultere i store kast/ hal. Slike kast/hal kan føre til notsprengninger som igjen kan resultere i neddreping av sild. Det er også registrert innblanding av konsumfisk i fangstene. På bakgrunn av dette har Kystvakten følgende oppfordring til fiskerne:

Fartøy som deltar i fiske etter norsk vårgytende sild blir anmodet  om å vise spesiell aktsomhet i utøving  av fisket. Fartøyene oppfordres til ikke å sette ut not eller trål i de områdene der det er tett konsentrasjonen av sild. Fartøyene oppfordres også til å unngå områder som medfører fare for å få konsumfisk i fangstene.

Ved gjentatte notsprengninger eller slipping som kan resultere i neddreping vil det bli foreslått for Fiskeridirektoratet å innføre dagstenging. Ved for mye konsumfisk i fangstene kan dette resultere i at det etableres aktsomhetsområder.  

KV Ålesund og KV Njord vil overvåke  sildefisket framover.KV Ålesund +4790147464 / +4751407646KV Njord +4799094190

Siste nytt