Melding til loddetrålere, kystnot og ringnot fartøyer i fiske etter lodde i Barentshavet

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Det etableres et nytt henstillingsområde. Fartøyer anmodes til aktsomhet. Med bakgrunn i for stor innblanding av torsk og hyse i loddefangstene etableres et hennstillingsområde i området Nysleppen.

Fartøyer som fisker i dette området bes være spesiellt oppmerksom på problemstillingen og anmodes om å utvise stor aktsomhet.

Hennstillingsområdet er begrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. 7140N – 02600E

2. 7140N – 02730E

3. 7115N – 02730E

4. 7115N – 02600E

Denne melding har gyldighet inntil videre.

KV Barentshav vil overvåke loddefisket fremover.

Telefon KV Barentshav 51645646.

Siste nytt