Minstepris lodde til konsum for 2010

Publisert: av Norges Sildesalgslag

FHL og Sildelaget er enige om minstepris på lodde til konsum. Avviksreglementet er nå også på plass

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) og Norges Sildesalgslag er som dere ble informert om den 10. desember 2009 enige om at det skal gjelde en minstepris på lodde til konsum uavhengig av anvendelse på NOK 1,80 pr kg i 2010. Et avviksreglement for lodde skulle partene komme tilbake til på et senere tidspunkt. I dag er avviksreglementet for lodde for 2010 også kommet på plass.

Prosessen med å få på plass avviksreglementet har vært en relativ langdryg affære og reglementet er blitt rimelig detaljert og komplisert. Men til sist er avviksregelverket det partene til sist kunne enes om. Kort fortalt vil auksjonpris gjelde bortsett fra i de tilfeller der det blir 5 % avvik eller mer mellom innmeldte tall og utlossede tall. I disse tilfellene vil pris til fisker være regulert av avviksreglementet.

For nærmere informasjon om lodde til konsum i 2010 vises det i rundskriv 01/10.

Siste nytt