Nye regler for anløp og landinger i EU havn for tredjelands fiskefartøyer

Publisert: av Norges Sildesalgslag

Fiskeridirektøren informerer idag fredag 26 februar i et brev til næringen om IUU forordningen som trådte i kraft 1. januar 2010 og som gjelder for norske fartøyer som vil anløpe eller lande i EU havn

Det informerers i brevet om de nye reglene og elektronisk fangstdagbok - elektronisk rapportering. Frister for forhåndsmelding ved anløp og praktisk gjennomføring.

Siste nytt