Nye regler for elektronisk rapportering

Publisert: av Norges Sildesalgslag
- Utvidelse av sporingsplikten og innføringen av elektronisk rapportering er et viktig bidrag i den samlede ressurskontrollen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Nå er reglene klare. På bakgrunn av reaksjonene fra næringsorganisasjonene vil Fiskeri- og kystdepartementet endre de nye reglene om posisjonsrapportering og elektronisk fangstrapportering for norske fiske- og fangstfartøy.

- Overgangen til elektronisk fangstrapportering er en fremtidsrettet løsning og en modernisering av dagens system. Vi vil legge vekt på en smidig innføring for å gi båtene bedre tid til å skaffe det nødvendige utstyret de trenger. Derfor utsetter vi innføringa noe i forhold til de opprinnelige planene. Vi har også gjort noen endringer i rapporteringskravene for å imøtekomme synspunkter fra Norges Fiskarlag, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Endringene innebærer at norske fiske- og fangstfartøy blir underlagt sporingsplikt fra og med 1. juli 2010. For fartøy på eller over 21 meter blir det obligatorisk å føre elektronisk fangstdagbok fra og med 1. oktober 2010. Fartøy på eller over 15 meter blir omfattet av reglene om elektronisk fangstdagbok fra og med 1. januar 2011. Det er mulig å sette i gang med elektronisk rapportering før disse datoene, for slik å bli kjent med det nye systemet.

- Elektronisk fangstdagbok vil også være et viktig verktøy med tanke på EUs regelverk om fangstsertifisering. Opplysninger om fangst om bord står sentralt når sertifikater skal utstedes og valideres. Dette gjelder spesielt for landing av fersk fisk direkte i europeiske havner, sier Lisbeth Berg-Hansen.

Norske fartøy over 15 meter har alt i flere år hatt krav om elektronisk posisjonsrapportering ved fiske i EU-farvann. Fra 1. april må fartøy som skal fiske tobis i EU-farvann også ha på plass utstyr for elektronisk fangstrapportering. Fartøy over 24 meter som skal drive annet fiske i EU-farvann må ha utstyr på plass til 1. mai 2010.  Dette er en konsekvens av de kravene til elektronisk fangstrapportering som EU stiller for fiske i sine farvann, og kravet utvides til å omfatte fartøy ned til 15 meter fra 1. januar 2011.

Siste nytt