Oppdatering av eksportdokumenter

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Eksportdokumenter som benyttes for fisk og fiskevarer blir berørt av nytt regelverk for den såkalte Hygienepakken, melder Mattilsynet. Les mer om konsekvensene her: Som følge av EØS-forpliktelser vil Norge f.o.m 1. mars 2010 implementere nytt regelverk som gjelder næringsmiddel- og fôrhygiene (Hygienepakken). Dette vil ha konsekvenser for bl.a. regelverkshenvisning på norske sanitære og veterinære sertifikater og erklæringer som brukes for eksport av næringsmidler og fôrvarer fra Norge. Eksportdokumenter som benyttes for fisk og fiskevarer blir berørt og skal oppdateres.

Mattilsynet har allerede varslet kompetente myndigheter i land som importerte fisk og fiskevarer fra Norge i 2009 om denne endringen og ønsker samtidig å anbefale alle norske eksportører til å varsle sine handelskontakter i utlandet om dette. Dette bør gjøres for å unngå mulige problemer med eksport i forbindelse med endringene i eksportdokumenter.

De nye oppdaterte eksportdokumentene skal være tilgjengelig i MATS Skjematjenester fra og med 1.mars 2010.


Kilde; Mattilsynet

Siste nytt