Prioriterte retningslinjer for ressurskontroll

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskeridirektoratet har i samarbeid med fiskesalgslagene utarbeidet overordnede retningslinjer for ressurskontrollen i 2010. De viktigste og mest prioriterte oppgavene kan du lese mer om her: «Nasjonal strategisk risikovurdering» beskriver risikovurderinger på overordnet nivå og skal bidra til å sikre at de ulike kontrollaktivitetene og kontrollområdene sees i sammenheng.


Her er det en samlet oversikt over de viktigste oppgavene og dets prioriteringer.
Prioriterte oppgaver i 2010 blir særlig landing av svarte fangster, utkast, slipping og bifangst.

Du kan lese hele dokumentet her:Siste nytt