Reduksjon av ventetidsregulering i nvg-sild fisket

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Melding fra Norges Sildesalgslag til fartøyer som deltar i fisket etter nvg-sild :

Det vises til melding om innføring av ventetidsregulering i fisket etter nvg-sild for levering til konsum onsdag 13. januar 2010. Med øyeblikkelig virkning reduseres døgnenheten fra 2,5 til 2. Dette betyr at følgende ventetider gjelder nå:

1. Fartøy som aldri har levert mer enn 80 t nvg-sild til konsum: Ingen ventetid

2. Fartøy som utlosser mer enn 80 t og til og med 150 t pr tur: 48 timer ventetid

3. Fartøy som utlosser mer enn 150 t og til og med 300 t pr tur: 60 timer ventetid

4. Fartøy som utlosser mer enn 300 t pr tur: 72 timer ventetid

Det er tidspunktet for den foregående innmeldingen og utlosset kvantum på den tilhørende turen som bestemmer ventetid. Det er først etter utløpet av ventetiden at et fartøy tidligst kan melde inn ny fangst.

Siste nytt