Resultatforbedring for Domstein

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Domstein ASA oppnådde i fjerde kvartal 2009 et resultat før skatt på 9,9 millioner kroner, mot -5,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2008. For året som helhet, oppnådde Domstein ASA et resultat før skatt på 6,7 millioner kroner, mot -47,0 millioner kroner i 2008.

Domstein-konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2009 var kr 156,6 mill. mot kr 138,1 mill. proforma i 
fjor. 

EBITDA var kr 10,0 mill. mot kr -13,2 mill. proforma i fjor.  EBIT var kr 6,7 mill. mot kr -17,2 mill. proforma i fjor, og resultat etter skatt kr 8,8 mill. mot kr -6,2 mill. proforma i fjor. 

I proformatallene for 2008 er den avviklede virksomheten dekonsolidert, slik at tallene er direkte sammenlignbare med 2009, opplyser selskapet i en børsmelding. 

Driftsinntektene for hele året 2009 var kr 523,8 mill. mot kr 505,8 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 14,4 mill. mot kr -15,0 mill. proforma i fjor. EBIT var kr 0,4 mill. mot kr -31,0 mill. proforma i fjor. Resultatet etter skatt var kr 7,4 mill. mot kr -47,6 mill. proforma i fjor. 

Konsernets balanse ved årsskiftet utgjorde kr 658,7 mill. mot kr 667,2 mill. i fjor. Bokført egenkapital er kr 215,3 mill., som tilsvarer en egenkapitalandel på 32,7 prosent.  Netto rentebærende gjeld er kr 340,5 mill. Les hele kvartalsrapporten her:

Siste nytt