Sildefilet styrket Norway Pelagic resultat

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norway Pelagic ASA oppnådde i fjerde kvartal 2009 et resultat før skatt på 74,9 millioner kroner, mot 52,8 millioner kroner i fjerde kvartal 2008. Høy aktivitet relatert til sild, og spesielt sildefilet er årsaken til resultatene. For silderåstoff har konsernet lykkes i å oppnå en andel av råstoff til filet på ca 50 prosent.

Makrellaktiviteten ble noe mindre siden kvotene ikke ble oppfisket på grunn av konflikt med EU om soneadgang. Makrellfisket i perioden fikk en brå slutt i oktober, da EU ikke lenger ga soneadgang til norske fartøy. Mangel på makrell ble til en viss grad kompensert med betydelig mengder hestemakrell.

Konsernets netto driftsinntekter i 4. kvartal var kr 1.096,1 mill. mot kr 1.115,4 mill i fjor. Driftsresultatet var kr 74,3 mill. mot kr 131,3 mill. i fjor. Resultatet før skatt var kr 74,9 mill. mot kr 52,7 mill. i fjor. Resultat før skatt akkumulert i år er kr 150,9 mill. mot kr 83,5 mill. akkumulert i fjor.

Selskapet forventer at aktiviteten i 1. kvartal vil være høy. Det vil i hovedsak dreie seg om sild, der det allerede er fisket et rekordhøyt kvantum, samt etterfølgende aktivitet tilknyttet loddeproduksjon, melder selskapet i en børsmelding.


Les hele kvartalsrapporten for 4.kvartal i linken her:

Siste nytt