Status for den norske flåten i loddefisket

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Etter en bedring i værforholdene meldes det nå om at den norske flåten det siste døgnet har fangstet 5010 tonn lodde. Fra islandsk sone meldes det om en betydelig bedring i fangstforholdene.  Etter et døgn med mye vind og vanskelig forhold, er værforholdene nå betydelig bedret.

Det medfører økte fangster av lodde.

Onsdag var det samlet innmeldt 300 tonn, mens det torsdag formiddag er et samlet kvantum på 5010 tonn.

- Vi forventer at dette kvantumet vil øke noe. Vi mangler fortsatt rapporter fra 10 norske fartøy som ikke har rapporter til oss, slik forskriften sier.  Derfor ligger det nok mer lodde her som ikke er med i det totale kvantumet. Det sier salgsleder Odd Fredrik Andersen. 

Størrelsen på lodda er så langt liten. Det rapporteres torsdag om 50 stk i snitt på samfengt.  

 

Siste nytt