Stor interesse for fiskesprell

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Eksportutvalget for fisk inviterer nå også barneskolene inn i prosjektet med Fiskesprell. Det meldes om stor interesse fra 5. - 7. klassinger fra hele landet. - Neste generasjon fortjener sunnhet, og det er bra at den unike opplæringen i ernæring som Fiskesprell gir, også kan tas inn i barneskolen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen når prosjektet nå utvides til også å omfatte barneskoler.

Fiskesprell i barneskolen er et tilbud for 5. til 7. trinnet fra og med dette skoleåret. Invitasjon til skolene om deltakelse i prosjektet ble sendt ut tirsdag i denne uka, og Eksportutvalget for fisk melder at interessen har vært stor.

Tidligere har Fiskesprell kun vært tilknyttet barnehager og ungdomsskoler, men på grunn av stor suksess og entusiasme blant de involverte, er prosjektet nå utvidet til barneskolene som står nå for tur til å ta del i den spennende opplæringen. Berg-Hansen er entusiastisk og gleder seg over at fokuset på ernæring og helse som Fiskesprell tar med seg, nå også kan utvides til alle ledd i grunnskolen.

Det er utviklet et undervisningsopplegg samt et elevhefte som er spesielt tilpasset denne gruppen elever. Fiskesprell har satset på en bredere faglig plattform, som gjør at aktivitetene også er relevante i andre fag enn mat og helse. 

Målet er å øke kunnskapene om sjømatens ernæringsmessige fordeler og gi de unge gode smakserfaringer. Gjennom Fiskesprell får ansatte i barnehager og skoler tips og råd om hvordan sjømat lages og presenteres med ungdommelig vri, og appellerende materiell skal friste barna og ungdommen til både å kokkelere selv og slik bli kjent med sjømatgledene.

Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Eksportutvalget for fisk, og er en direkte oppfølging av regjeringens "Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011". Prosjektet er utformet i samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Prosjektet mottar også økonomisk støtte fra fiskesalgslagene.

Les mer på  www.fiskesprell.noSiste nytt