Utlysning av 300 tonn kolmule – forskningskvote NIFES

Publisert: av Norges Sildesalgslag
I forbindelse med prosjektet ”Overvåking av parasitter og hygiene i pelagisk sektor” utlyses kvotedelen blant norske havgående ringnot- og trålfartøyer. Det vil være med 2-3 forskere / forskningsteknikere fra NIFES på én fangsttur.

Aktuell periode er uke 8 – 11.

  Krav til fasiliteter om bord:

-         Enkeltmannslugarer med egen dusj og WC.

-         Innendørs laboratorium (arbeidslokale) på minst 20 kvm med:

o       minst 4 meter sammenhengende benkeplass i sittehøyde, og minst 2 meter sammenhengende benkeplass i ståhøyde

o       minst 3 arbeidsstoler som kan reguleres i høyden

o       vekt

o       stor utslagsvask

o       trykkluft

o       tilgang på internett

o       plass til en inkubator (på størrelse med et lite kjøleskap)

o       skap til å henge fra seg arbeidsklær, verneutstyr og lignende

-         I rimelig nærhet til laboratoriet; et kjøleskap og to frysebokser som kan disponeres helt av NIFES mens de er om bord.

Dersom NIFES er ukjent med båten, må representanter for NIFES komme om bord på befaring før en evt. avtale om kvotetildeling kan inngås. Dette bør skje i Bergensområdet.

Pga tungt utstyr som forskerne må ha med seg, må avreise, evt. ombordlasting av utstyr på forhånd, skje fra Bergensområdet. Utover prøvetaking av fisk under pumping om bord, vil forskningsaktiviteten ikke påvirke fangst-, lagrings- eller ilandføringsprosessen. I tråd med tidligere praksis vil 50 prosent av salgsinntektene tilfalle den aktuelle båten. 

Påmelding til Norges Sildesalgslag, Salgsavdelingen, innen torsdag 25. februar.Siste nytt