Verdens mest lønnsomme og miljøvennlige havfiskeflåte

Publisert: av Norges Sildesalgslag
- Norge skal ha som målsetning å være vertsland for verdens mest lønnsomme og miljøvennlige havfiskeflåte, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. - Disse målsetningene går hånd i hånd, fordi lavere energiforbruk og fornuftig utnyttelse av ressursgrunnlaget er viktige forutsetninger for å sikre god lønnsomhet i flåten over tid, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i sin tale til representantskapet til Fiskebåtredernes Forbund onsdag.

- Den viktigste rammebetingelsen for fiskerinæringa er robuste og sunne fiskebestander. Gjennom omfattende havforskning, langsiktige forvaltningsstrategier og forutsigbare rammevilkår har vi klart å bygge opp sterke bestander som gir grunnlag for et rikt fiskeri, sier Berg-Hansen.  
I tillegg kan fornying av flåte og gjennom teknologiske nyvinninger og redskapsutvikling i seg selv bidra til en skånsom beskatning, klimavennlig drift og høyest mulig langsiktig lønnsomhet. Det er mulig å nå flere mål samtidig. Vi har allerede sett at innsatsen for å redusere kapasiteten i flåten har bidratt til stadige reduksjoner i utslippene av CO2 og NOx. Dette gjør meg optimistisk med tanke på de fremtidige utviklingen i fiskeflåten, avslutter fiskeri- og kystministeren i sin uttalelse.

 

 

Kilde: FKD


Siste nytt