Vi utvider tilbudet av tjenester

Publisert: av Norges Sildesalgslag

Norges Sildesalgslag tilbyr nå nye elektroniske fakturaløsninger. Varsling om nye faktura på e-post og maskinlesbare faktura kan gjøre din hverdag enklere.

Disse to nye løsningene kan erstatte utsending av vanlig faktura på papir.

Ved at flest mulig tar i bruk elektroniske tjenester, bidrar både fiskere, kjøpere og vi som salgslag til å redusere bruken av ressurser, både med tanke på papir og kostnader.

De nye fakturaløsningene har to ulike varianter:

Varsling av faktura pr. e-post
De kjøpere som velger varsling pr e-post, kan sette opp èn eller flere e-mailadresser til dette formålet. Kort tid etter fakturering vil det da bli sendt en e-mail med fakturanummer og link til den aktuelle fakturaen på kjøpers ekstranettside. Kjøper må være pålogget til Norges Sildesalgslag for å kunne hente ut fakturaen.  Eventuelle kreditnotaer vil bli varslet på samme måte.  Det vil bli sendt èn mail pr. faktura/kreditnota.

Maskinlesbare fakturaer på XML-format
Fra 2010 tilbys også e-faktura i form av maskinlesbare fakturaer på XML-format.  E-fakturaene vil bli produsert på formatetNESUBL (nordeuropeisk underguppe av UBL), som vil bli det obligatoriske formatet for elktronisk faktura til Staten i 2012.  E-faktura vil gjøre kjøper i stand til å importere fakturaene rett inn i sine systemer. Kjøper må regne med å gjøre noen tilpasninger i sine systemer for å kunne ta denne tjenesten i bruk.

Hvordan komme i gang?


Detaljer og mer informasjon om de nye elektroniske tjenestene, skjema for utfylling og kontaktinformasjon finner du i Rundskriv nr. 05/10


Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon eller har spørsmål.

Siste nytt