100 tonn NVG sild – forskningskvote NIFES

Publisert: av Norges Sildesalgslag
I forbindelse med prosjektet "Overvåking av parasitter og hygiene i pelagisk sektor", utlyses kvotedelen blant norske ringnot- og trålfartøyer. Det vil være med 2-3 forskere/forskningsteknikere fra NIFES på én fangsttur. Aktuell periode er fra slutten av uke 4 og ut februar.

  Krav til fasiliteter om bord:

-         Enkeltmannslugarer med egen dusj og WC.

-         Innendørs laboratorium (arbeidslokale) på minst 20 kvm med:

o       minst 4 meter sammenhengende benkeplass i sittehøyde, og minst 2 meter sammenhengende benkeplass i ståhøyde

o       minst 3 arbeidsstoler som kan reguleres i høyden

o       vekt

o       stor utslagsvask

o       trykkluft

o       tilgang på internett

o       skap til å henge fra seg arbeidsklær, verneutstyr og lignende

-         I rimelig nærhet til laboratoriet; kjøleskap og fryseboks som kan disponeres helt av NIFES mens de er om bord.

  Generelle krav:

-         Den aktuelle båten må være av en viss størrelse (> 70 m) slik at det er mulig å fiske samt å jobbe på laboratoriet også i litt grovere sjø.

-         Silekasser og/eller pumpeanlegg må være lagt opp på en slik måte at personell fra NIFES selv kan plukke ut enkeltfisk.

-         Pga tungt men nødvendig utstyr som forskerne må ha med seg, må avreise skje fra Bergensområdet.

-         Dersom NIFES er ukjent med båten, må representanter for NIFES komme om bord på befaring før en evt. avtale om kvotetildeling kan inngås. Dette bør skje i Bergensområdet.

  Utover prøvetaking av fisk under pumping om bord, vil forskningsaktiviteten ikke påvirke fangst-, lagrings- eller ilandføringsprosessen. I tråd med tidligere praksis vil 50 prosent av salgsinntektene fra kvoten tilfalle den aktuelle båten.

  Påmelding til Norges Sildesalgslag, Salgsavdelingen

  Siste påmeldingsfrist: Onsdag 27. januar

 

Siste nytt